Rekrutacja na rok żłobkowy 2020/2021

Szanowni Rodzice!
Informujemy, że w Zespole Żłobków Miejskich w Szczecinie przygotowujemy majowy nabór związany z odejściem najstarszych grup wiekowych do przedszkoli.
Ogólna liczba wolnych miejsc przewidziana na wrzesień 2020 r.: 662 miejsca.
Liczba wolnych miejsc w poszczególnych żłobkach od 1 września 2020 r. przedstawia się następująco:
Żłobek nr 1 „Muszelka”
ul. Żaglowa 16
(Dąbie)
Rekrutacja wstrzymana
Żłobek nr 2 „Słoneczko”
ul. Kostki Napierskiego 6c
(os. Słoneczne)
48 miejsc
Żłobek nr 3 „Uszatek”
ul. Włościańska 3
(Pomorzany)
60 miejsc
Żłobek nr 5 „Biedronka”
ul. K. Królewicza 69
(Niebuszewo)
70 miejsc
Żłobek nr 6 „Muchomorek”
ul. Mazowiecka 11/12
(Centrum)
86  miejsc
Żłobek nr 7 „Jarzębinka”
ul. Podhalańska 1-3
(Centrum)
120 miejsca
Żłobek nr 8 „Wróbelki”
ul. Niedziałkowskiego 49
(Centrum)
167 miejsc
Żłobek nr 9 „Przy strumyku”
ul. Brytyjska 19
(Warszewo)
83 miejsc
Filia Żłobka nr 9
„Tęczowa Sowa”
ul. Brytyjska 19 (Warszewo)
28 miejsc
Poniżej przedstawiam harmonogram działań związanych z rekrutacją dzieci:
4 maja  2020 r. od godz. 9:00
W żłobkach będą udostępnione listy dzieci wstępnie przyjętych. Informacje można uzyskać u dyrektora żłobka lub po zalogowaniu się w systemie elektronicznego naboru.
Od 4 do 15 maja 2020 r.
Codziennie w godz. 9:00-14:00 trwać będzie kompletowanie dokumentów dzieci wstępnie przyjętych do żłobka. Rodzic w tym terminie powinien potwierdzić gotowość skorzystania z przyznanego miejsca. Niedopełnienie formalności skutkować będzie skreśleniem dziecka z listy przyjętych na rok 2020/2021.
Rodzice, których dziecko zostało wstępnie przyjęte do żłobka, powinni złożyć u dyrektora placówki następujące dokumenty:
– zaświadczenia z zakładów pracy o zatrudnieniu,
– oświadczenia o zamieszkaniu,
– oświadczenie o poddaniu dziecka obowiązkowym szczepieniom ochronnym lub o ich długotrwałym odroczeniu.
W przypadku pozyskania nowych miejsc żłobkowych zasady rekrutacji mogą ulec zmianie.
Agnieszka Rojek
Dyrektor Zespołu Żłobków Miejskich w Szczecinie