Aktualności

Dni adaptacyjne

Informuję, że przez pierwsze 2 dni września (2-3.09.2019r. ) Rodzice będą mogli przebywać razem z dziećmi w żłobku. W te dni dzieci przychodzą wraz z Rodzicem (jeden rodzic +dziecko) na ok.2 godziny. Czas ten będzie wydłużany w zależności od przebiegu adaptacji dziecka. Rodzice, którzy w te dni nie będą mogli zostać razem z dzieckiem proszeni są z przyczyn organizacyjnych o zgłoszenie tego faktu dyrektorowi placówki.

W związku z miesięczną przerwą oraz przejściem dzieci wcześniej uczęszczających do innych grup (co wiąże się ze stresem dla dziecka) wskazane jest, aby Rodzice dzieci dotychczas uczęszczających również włączyli się w adaptację dzieci do nowych warunków.

W celu uniknięcia przepełnienia sal spowodowanego obecnością Rodziców został wprowadzony podział alfabetyczny i godzinowy adaptacji w 2 pierwszych dniach września wg nazwisk dzieci. I tak:

Grupa 1 A

– godz 8:00 do 10:00- od A do M

– godz. 10:00- 12:00- od N do Z

Grupa 1B

– godz 8:00 do 10:00- od A do M

– godz. 10:00- 12:00- od N do Z

Grupa 3A

– godz 8:00 do 10:00- od A do K

– godz. 10:00- 12:00- od L do Z

Grupa 3B

– godz 8:00 do 10:00- od A do M

– godz. 10:00- 12:00- od N do Z

Ramowy rozkład dni adaptacyjnych

Dzień pierwszy

Pobyt dziecka z rodzicem (lub innym opiekunem) – około 2 godzin. Zapoznanie się ze środowiskiem, opiekunkami, dziećmi. W tym dniu opiekunki pełnią rolę pasywną – zachęcają do eksploracji poszczególnych sal, zabawek, przedstawiają się opiekunom. Dzieci z pomocą rodziców mogą korzystać z urządzeń sanitarnych, jeść przy stolikach.

Dzień drugi

Pobyt dziecka z rodzicem (lub innym opiekunem) – około 2 godzin. Rodzice zapraszani są do wspólnej zabawy i pracy z dziećmi. Opiekunki w tym dniu pełnią rolę aktywną, tj. organizują zabawy. Stopniowo zachęcamy rodziców, żeby elastycznie reagując na zachowania dzieci uczestniczyli w zajęciach pasywnie – wyłącznie jako obserwatorzy.

Nowy e-mail żłobka

Informuję, że żłobek posiada nowy  e-mail: zzm@zlobek3.szczecin.pl

Wszelką korespondencję elektroniczną proszę kierować na nowy  e-mail żłobka. Dziękuję.

Nowy podział dzieci na grupy

Drodzy Rodzice,

w związku z remontem żłobka i zakwalifikowaniem grupy II do realizacji projektu unijnego RPO nastąpił nowy podział dzieci na grupy. Na grupie 1 i 3 zostały utworzone po dwie 24- osobowe podgrupy dzieci. Na grupie 1 będą dzieci najmłodsze, a na grupie 3- najstarsze.

Grupa 1A ( na piętrze, wejście jak na dotychczasową grupę 1)

– wszystkie dzieci z rocznika 2018

Grupa 1B ( na piętrze, wejście jak na dotychczasową grupę 1)

Dzieci nowo przyjęte, urodzone między czerwcem a grudniem 2017r.:

– Maksym B

– Anastazja B

– Jakub F

– Wiktoria G

– Mikołaj G

– Oliwier J

– Adam K

– Laura K

– Magdalena Ł

– Magdalena M

– Kacper M

– Maja O

– Jakub R

– Anna Ś

– Jan T

– Oliwia W

– Barbara K

– Oskar M

– Michalina N

– Lena P

– Kacper P

– Julia R

– Marcel L

Grupa 3A (parter, wejście główne, dotychczasowa grupa 3)

– cała dotychczasowa grupa 1 (oprócz najmłodszego Mateuszka, który będzie ze swoimi rówieśnikami na grupie 1A)

Grupa 3B (parter, wejście główne, dotychczasowa grupa 3)

Dzieci najstarsze, urodzone między styczniem a majem 2017r. (nowo przyjęte oraz te które były na dotychczasowej grupie II i RPO):

– Julia D

– Filip K

– Tymoteusz K

– Dawid K

– Bartosz K

– Aleksander L

– Anna M

– Hubert M

– Jakub O

– Wiktor O

– Liwia P

-Nikodem R

– Aleksandra S

– Łucja S

– Hanna S

– Adrian J

– Liliana W

– Kacper W

– Oliwia Z

– Aniela C

– Antoni G

– Dawid K

– Jan P

– Roksana P

Jednocześnie informuję, że od 1 września 2019r. w żłobku nie będzie wózkowni. W dotychczasowej wózkowni będzie szatnia dla dzieci, a dotychczasowa szatnia będzie zamieniona w dodatkową salę dla dzieci.

W razie pytań jestem do Państwa dyspozycji.

Informacje dotyczące funkcjonowania Żłobka nr 3 w okresie wakacyjnym (lipiec-sierpień)

W związku z pracami remontowymi i przeniesieniem dzieci z grup 1-3 do Żłobka nr 7 informuję:

– w okresie wakacyjnym Żłobek nr 3 (z wyjątkiem grupy RPO) jest nieczynny.

– dzieci z grup 1,2,3 w lipcu są przeniesione (wraz z opiekunkami) do Żłobka nr 7 (sierpień- przerwa urlopowa)

– od godz. 7:00 do ok. 11:00 dyrektor Żłobka nr 3 jest w Żłobku nr 7 przy ul. Podhalańskiej 1-3, a od godz. 11:30 do 15:00 w Żłobku nr 3. Godziny te mogą ulec zmianie. Z dyrektorem można się kontaktować osobiście lub dzwoniąc w ww. godzinach do Żłobka nr 3 (91 482-31-88) lub 7 (91 434-16-13)

– wnioski o przyjęcie do Żłobka można składać zanosząc je na czynną grupę RPO (wejście od strony parkingu, proszę dzwonić domofonem).

Przejście do Żłobka nr 7, podział na grupy

Po przejściu do Żłobka nr 7 dzieci będą w następujących salach (grupach):

– grupa 1 i 2– będzie na grupie 2 „Biedronki” (wejście od lewej strony budynku, proszę dzwonić domofonem. Na drzwiach będzie naklejka- biedronka).

– grupa 3- będzie na grupie 3 „Muchomorek” (wejście od prawej strony budynku, proszę dzwonić domofonem. Na drzwiach będzie naklejka- muchomorek).

Obie grupy znajdują się na parterze, każda ma osobne wejście.

Telefon do Żłobka nr 7: (91) 434-16-13

Prace remotowe. Od 8 do 31 lipca dzieci przechodzą do Żłobka nr 7.

Uwaga Rodzice,

w związku z pracami remontowymi, od 8 do 31 lipca wszystkie dzieci (wraz z opiekunkami) przechodzą do Żłobka nr 7  ul. Podhalańska 1-3. W związku z powyższym bardzo proszę do 5 lipca opróżnić szafki szatniowe dzieci.  Prosimy zabrać ubranka na zmianę, kapcie, chusteczki suche i mokre, pampersy.

Po przybyciu do Żłobka nr 7 proszę się udać do Pani Dyrektor, która wskaże Państwu salę pobytu dzieci.

Rodziców dzieci, które będą w sierpniu uczęszczały do żłobków zastępczych informuję, iż tu również zaszła zmiana. Dzieci, które miały przyznany w sierpniu Żłobek nr 7 pójdą do Żłobka nr 8 przy ul. Niedziałkowskiego.

W razie pytań jestem do Państwa dyspozycji.

Informacja nie dotyczy dzieci uczęszczających na grupę RPO.

Komunikat- wyniki rekrutacji do projektu RPO

 

Szczecin, 17.06.2019 r.

KOMUNIKAT – WYNIKI REKRUTACJI

DO PROJEKTU pn.: Zwiększenie liczby i dostosowanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w trzech publicznych żłobkach na terenie Szczecina

Realizator Projektu – Zespół Żłobków Miejskich w Szczecinie informuje o wyłonieniu kandydatów do projektu według kolejności otrzymanych punktów w procedurze rekrutacyjnej oraz o liście rezerwowej.

Opieka nad dzieckiem w wytypowanych żłobkach rozpocznie się od 1 lipca 2019r. (poniedziałek).

W dniu 24 czerwca 2019r. (poniedziałek) odbędą się w siedzibie danego żłobka obowiązkowe spotkania z kandydatami do projektu według następującego harmonogramu:

1/ żłobek nr 3 – godz. 10:00

2/ żłobek nr 5 – godz. 16:00

3/ żłobek nr 7 – godz. 16:00

Spotkanie jest obowiązkowe jedynie dla osób z listy zasadniczej.

Zgodnie z Wytycznymi EFS, Regulaminem konkursu i Regulaminem rekrutacji, o przystąpieniu do projektu decyduje status rodzica/opiekuna prawnego na dzień przystąpienia do projektu.
W związku z powyższym komisja rekrutacyjna odbędzie wyżej wymienione spotkania z kandydatami do projektu w celu ustalenia warunków potwierdzających kwalifikowalność kandydata na dzień przystąpienia do projektu, omówione zostaną zasady podpisania umowy uczestnictwa, zasad płatności i zasad pobytu dziecka w żłobku.

W miarę zwalniania miejsc, uruchamiana będzie lista rezerwowa. Osoba, która zostanie umieszczona na liście rezerwowej będzie mogła wziąć udział w projekcie pod warunkiem potwierdzenia swojej kwalifikowalności na dzień przystąpienia do projektu, co nastąpi w odrębnej procedurze.

Listy kandydatów do projektu oraz lista rezerwowa znajdują się w każdym ze żłobków objętych projektem. W celu potwierdzenia otrzymania miejsca prosimy o kontakt z danym żłobkiem lub weryfikację informacji o wstępnym przyjęciu do projektu w elektronicznym systemie naborowym.

 

Odpłatności w wakacje (lipiec-sierpień)

Rodzice dzieci , które nie będą uczęszczać do żłobka zastępczego w  sierpniu nie płacą za żłobek w sierpniu.

Rodzice dzieci, które będą uczęszczać do żłobka zastępczego w sierpniu płacą za żłobek w sierpniu (od 01.08 do 10.08, na konto naszego żłobka).  Kartki z odpłatnościami dostaną Państwo 31 lipca 2019r. (ale wpłacamy od 1 do 10 sierpnia).

Wszyscy rodzice płacą za żłobek w lipcu.  1 września dostaną Państwo karteczki z odpłatnością za wrzesień pomniejszoną o zwrot stawki żywieniowej za ewentualną nieobecność dziecka w lipcu (lub w sierpniu w przypadku żłobka zastępczego).

Rodzice dzieci odchodzących do przedszkola (nie korzystających ze żłobka zastępczego), które będą miały nieobecności w lipcu dostaną zwrot stawki żywieniowej w sierpniu (na konto).

Rodzice dzieci odchodzących do przedszkola, którzy wiedzą, że ich dziecko przez cały lipiec i sierpień nie będzie uczęszczać do żłobka proszeni są o poinformowanie o tym fakcie dyrektora placówki do 26 czerwca (w celu wypisu dziecka- wówczas nie będzie trzeba płacić za lipiec :) )

W lipcu i sierpniu nie ma rytmiki i j. angielskiego, więc za te zajęcia nie płacimy (płacimy tylko za Radę Rodziców).

W razie pytań jestem do Państwa dyspozycji.

 

Wypisy

Rodzice dzieci odchodzących do przedszkola, którzy wiedzą, że ich dziecko przez cały lipiec i sierpień 2019r. nie będzie uczęszczać do żłobka proszeni są o poinformowanie o tym fakcie dyrektora placówki do 26 czerwca (w celu wypisu dziecka- wówczas nie będzie trzeba płacić za lipiec :) )