Kategoria: Bez kategorii

Dodatkowy nabór na okres wakacyjny

Funkcjonowanie Żłobków w warunkach nadal trwającej epidemii wymaga stosowania odpowiednich środków ostrożności oraz przestrzegania obostrzeń,  tak by w maksymalnym stopniu zadbać o bezpieczeństwo dzieci.

Aby zapewnić możliwość skorzystania z opieki podczas wakacji, mimo istniejących ograniczeń, jak największej liczbie dzieci przy jednoczesnym zachowaniu zaostrzonych zasad bezpieczeństwa, przeprowadzimy dodatkowy nabór wakacyjny do żłobków. Rodziców dzieci uczęszczających do żłobków,  zainteresowanych przyjęciem dziecka na czas wakacji proszę o wypełnienie poniższego wniosku i wysłanie go drogą elektroniczną na adres żłobka, do którego dziecko miałoby uczęszczać.

http://zespolzlobkow.szczecin.pl/wp-content/uploads/2020/06/wniosek-o-przyj%C4%99cie-dziecka-do-%C5%BC%C5%82obka_epidemia_wakacje.pdf

Do wniosku należy dołączyć zaświadczenia z zakładu pracy obojga rodziców, że w tym czasie nie mają możliwości wykorzystania urlopu oraz zaświadczenia, że praca nie odbywa się w systemie zdalnym. Nabór dotyczy wszystkich dzieci uczęszczających do żłobków wchodzących w strukturę Zespołu Żłobków Miejskich w Szczecinie z wyłączeniem grup projektowych.

Wypełnione wnioski należy złożyć drogą elektroniczną do dnia 14 czerwca 2020 roku. Złożone po terminie nie będą rozpatrywane. O przyjęciu dziecka do  Żłobka decyduje Komisja Naborowa powołana przez Dyrektora Zespołu Żłobków Miejskich. O podjętej decyzji, od której nie przysługuje odwołanie, Rodzice zostaną powiadomieni drogą elektroniczną bądź telefoniczną. Pobyt dziecka w żłobku, a także potwierdzenie przez rodzica bądź opiekuna prawnego chęci uczestnictwa jest jednoznaczne z obowiązkiem ponoszenia opłat za żłobek.

Z powodu konieczności przeprowadzenia remontów w okresie wakacyjnym żłobki nr 7 i 9 będą zamknięte, natomiast żłobek nr 1 będzie zamknięty od 1 lipca do 31 grudnia 2020 roku. Pozostałe żłobki będą funkcjonowały w ograniczonym zakresie przez całe wakacje. Dzieci aktualnie uczęszczające do żłobka mają zapewnione miejsce do 30 czerwca 2020 roku.[1]

[1] Nie dotyczy projektów RPO

Liczba miejsc w poszczególnych żłobkach przedstawia się następująco:

Żłobek Liczba miejsc Adres mailowy
Żłobek nr 2
„Słoneczko”Ul. Kostki Napierskiego 6c
 

60

 

zzm@zlobek2.szczecin.pl

Żłobek nr 3
„Uszatek”Ul. Włościańska 3
 

24

 

 

zzm@zlobek3.szczecin.pl

Żłobek nr 5
„Biedronka”Ul. Kazimierza Królewicza 61
 

36

 

zzm@zlobek5.szczecin.pl

Żłobek nr 6
„Muchomorek”Ul. Mazowiecka 11/12
 

46

 

zzm@zlobek6.szczecin.pl

Żłobek nr 8
„Wróbelki”Ul. Niedziałkowskiego 49
 

60

 

zzm@zlobek8.szczecin.pl

Z poważaniem

Dyrektor Zespołu Żłobków Miejskich

Agnieszka Rojek

 

Zaległości marcowe nadrobione :)

Drodzy Rodzice,

koronawirus przerwał nasze marcowe plany, konkursy i zbiórki, ale mimo to postanowiliśmy dokończyć to co zaczęliśmy :)

 1. Konkurs na Marzannę– z powodu epidemii i braku możliwości „mieszania się” nie mogliśmy należycie rozstrzygnąć konkursu, więc uznaliśmy, że wszyscy są zwycięzcami :).  Marzanny są przepiękne i na pewno wykorzystamy je w przyszłym roku wspominając dzieci, które je wykonały :) Wszyscy uczestnicy otrzymają pamiątkowe imienne dyplomy oraz drobny upominek :)
 2. Zbiórka karmy i akcesoriów dla zwierząt z okazji Światowego Dnia Kota– wczoraj Pani Marzena Białowolska z fundacji ” Fundacja dzikich Zierząt Marzena Białowolska” odberała z naszego żłobka karmę, koce i inne potrzebne zwierzętom  rzeczy, za które BARDZO PAŃSTWU DZIĘKUJEMY :) Kiedy epidemia się skończy i obostrzenia na o pozwolą, Pani Marzena przyjedzie do naszego żłobeczka pokazać dzieciom i opowiedzieć o zwierzątkach, którymi się opiekuje i pomaga :) P1110844
Dzień Dziecka

 

1 czerwca od ok. godz. 9:30 odbędzie się w naszym żłobeczku Dzień Dziecka dostosowany do obowiązujących wymogów sanitarnych :) Od rana na dzieci będzie czekać przyozdobiony żłobek i ogród, na każdej grupie odbędzie się bal, poczęstunek, będą prezenty, kolorowo poprzebierane ciocie. Jak pogoda dopisze, część grup będzie mogła się przenieść do wyznaczonych miejsc w ogrodzie, gdzie będzie muzyka i bańki mydlane :)

Co roku, z okazji Dnia Dziecka mieliśmy wielki festyn w ogrodzie z udziałem wodzireja, klaunów, fotografa, ale niestety w tym roku musi być inaczej. Dokonamy wszelkich starań, aby tego dnia nasze kochane Dzieci poczuły, że to właśnie Ich święto i zrobimy wszystko, aby ten dzień był dla nich wyjątkowy :) Bardzo żałujemy, że nie mogą być z nami wszystkie dzieci :(

Pomyłka :) Dotyczy dzieci chodzących od 25.05.2020r.

Drodzy Rodzice,

przez pomyłkę wpisałam na kartkach z odpłatnościami, które dostaliście czerwiec, a powinno być maj. Kwota za maj jest pomniejszona o ilość dni w marcu i maju, kiedy był zamknięty żłobek. W razie wątpliwości jestem do Państwa dyspozycji. Karteczki z opłatami za czerwiec dostaniecie 1 czerwca :) Przepraszam za pomyłkę :)

Informacja o wznowieniu pracy żłobków

Drodzy Rodzice

W dniu 25 maja 2020 roku wznawiamy pracę kolejnych Żłobków Miejskich:

 • Żłobek nr 1

„Muszelka”

 1. Żaglowa 16

zzm@zlobek1.szczecin.pl

 • Żłobek nr 3

„Uszatek”

 1. Włościańska 3

zzm@zlobek3.szczecin.pl

 • Żłobek nr 6

„Muchomorek”

 1. Mazowiecka 11/12

zzm@zlobek6.szczecin.pl

 • Żłobek nr 7

„Jarzębinka”

 1. Podhalańska 1-3

zzm@zlobek7.szczecin.pl

 • Żłobek nr 9

Filia „Tęczowa Sowa”

 1. Łączna 22

oddział@zlobek9.szczecin.pl

 

W związku z nadal ograniczoną liczbą miejsc proszę, aby chęć powrotu do placówek zgłaszali rodzice niezbędnie tego potrzebujący.

Żłobki będą czynne w godzinach 7-17. Rodziców dzieci uczęszczających do w/w żłobków,  zainteresowanych przyjęciem dziecka na czas obowiązywania zmienionych warunków działania placówki w związku ze stanem epidemii, proszę o wypełnienie poniższego wniosku i wysłanie go drogą elektroniczną na adres żłobka, do którego dziecko jest zapisane. Link do wniosku: http://zespolzlobkow.szczecin.pl/wp-content/uploads/2020/05/wniosek-o-przyj%C4%99cie-do-%C5%BC%C5%82obka-w-stanie-epidemii-1.pdf

Wypełnione wnioski należy złożyć do dnia 21 maja 2020 roku do godz. 15:00. Złożone po terminie nie będą rozpatrywane. O przyjęciu dziecka do  Żłobka decyduje Komisja Naborowa powołana przez Dyrektora Zespołu Żłobków Miejskich. O podjętej decyzji, od której nie przysługuje odwołanie, Rodzice zostaną powiadomieni drogą elektroniczną bądź telefoniczną. Pobyt dziecka w żłobku a także potwierdzenie przez rodzica bądź opiekuna prawnego chęci uczestnictwa jest jednoznaczne z obowiązkiem ponoszenia opłat za żłobek.

 

Z poważaniem

Agnieszka Rojek

Dyrektor Zespołu Żłobków Miejskich

KOMUNIKAT z dnia 18.05.2020 DOTYCZĄCY UCZESTNIKÓW PROJEKTÓW RPO WZ 2014-2020 OBJĘTYCH WZNOWIENIEM OPIEKI W ŻŁOBKACH OD DNIA 18.05.2020R.

Poniższy komunikat dotyczy uczestników projektów:

1/ Nowe miejsca w 3 żłobkach miejskich w Szczecinie – tworzenie warunków do godzenia ról rodzinnych i zawodowych (żłobki nr 2, 3 i 6)

2/ Publiczny Żłobek „Zając Borówka” w Szczecinie (żłobek nr 4)

3/ Zwiększenie liczby i dostosowanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w trzech publicznych żłobkach na terenie Szczecina (żłobki nr 3, 5 i 7)

Gmina Miasto Szczecin/Zespół Żłobków Miejskich w Szczecinie w związku ze wznowieniem opieki od dnia 18.05.2020r. informuje, że:

1/ osoby deklarujące zatrudnienie na dzień wznowienia opieki w żłobku są zobowiązane do dostarczenia zaświadczenia od pracodawcy potwierdzającego zatrudnienie na dzień 18.05.2020r. w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22.05.2020r. Zaświadczenie należy dostarczyć w oryginale bezpośrednio do żłobka w którym odbywa się opieka. W zaświadczeniu prosimy o wskazanie, iż pracownik nie jest objęty pracą zdalną.

2/ Kolejne zaświadczenia potwierdzające zatrudnienie bez pracy zdalnej należy dostarczać sukcesywnie co miesiąc począwszy od miesiąca czerwca w terminie do 10 dnia danego miesiąca (do 10.06, do 10.07, itd.). Zasada ta obowiązuje do czasu zachowania ograniczonej liczby miejsc opieki.

3/ zgodnie z wytycznymi GIS w żłobku prowadzona będzie wyłącznie opieka bez zajęć dodatkowych wynikających z projektów RPO;

4/ za miesiąc maj nie jest wymagany wkład własny (nie dotyczy osób, które mają zaległości w wpłatach).

5/ wkład własny jest wnoszony począwszy od miesiąca czerwca w terminie i na rachunek określony w umowie (nie dotyczy Żłobka „Zając Borówka”).

 

Informacja dla Rodziców dzieci, które będą uczęszczać do żłobka od 18.05.2020

Drodzy Rodzice,

przypominam, że w pierwszym dniu przyprowadzenia dziecka do żłobka należy:

 • dostarczyć oryginał wniosku o przyjęcie dziecka w stanie epidemii oraz
 • podpisane oświadczenie rodzica (do ściągnięcia ze strony: http://zespolzlobkow.szczecin.pl/wp-content/uploads/2020/05/O%C5%9Bwiadczenie-dla-rodzica-2.pdf )

Poza tym:

 • dziecko nie może wnosić niczego na grupę
 • wózkownie są wyłączone z użytkowania (nie zostawiamy wózków na terenie żłobka)
Informacja o wznowieniu pracy 2 żłobków w ograniczonym zakresie

Drodzy Rodzice,

otwarcie Żłobków wymaga odpowiedniego przygotowania i wdrożenia środków ostrożności, tak  by w maksymalnym stopniu zadbać o bezpieczeństwo dzieci.  Z uwagi na trwający stan epidemii zmianie ulega organizacja pracy Żłobków, ograniczona zostaje liczba dzieci w grupach (do 12 dzieci) .

Z  dniem 12 maja 2020 roku  planujemy  wznowić pracę dwóch Żłobków Miejskich na terenie Szczecina –  Żłobka nr 2 przy ulicy Kostki Napierskiego 6c oraz w Żłobka nr  8  przy ulicy Niedziałkowskiego 49,  które będą  czynne w godzinach 7 – 16.

Rodziców dzieci uczęszczających do w/w żłobków,  zainteresowanych przyjęciem dziecka na czas obowiązywania zmienionych warunków działania placówki w związku ze stanem epidemii, proszę o wypełnienie poniższego wniosku:

wniosek o przyjęcie do żłobka – w stanie epidemii

i wysłanie go drogą elektroniczną na adres: biuro@zespolzlobkow.szczecin.pl

O przyjęciu dziecka do  Żłobka decyduje Komisja Naborowa powołana przez Dyrektora Zespołu Żłobków Miejskich. O podjętej decyzji, od której nie przysługuje odwołanie, Rodzice zostaną powiadomieni drogą elektroniczną. Wznowienie działalności kolejnych Żłobków będzie odbywać się stopniowo, po spełnieniu wymagań wskazanych w wytycznych Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Głównego Inspektora Sanitarnego. W każdą kolejną środę poinformujemy Państwa, które  Żłobki będą otwierane od nadchodzącego tygodnia.

Z poważaniem

Agnieszka Rojek

Dyrektor Zespołu Żłobków Miejskich