Aktualności

Podpisywanie umów z dziećmi przyjętymi do żłobka od 1.09.2020r.

W dniach 04-11.08.2020r. w godz. godz. 7:00- 14:00 odbędzie się podpisywanie umów z rodzicami dzieci...

Podpisywanie umów i zebranie z Rodzicami dzieci pozostającymi w żłobku na kolejny rok (grupa 1A, 2 dzieci z grupy 1B)

W dniach 11-13.08.2020r. w godz. godz. 7:00- 14:00 odbędzie się podpisywanie nowych umów z rodzicami...

Grupa RPO – aneksy do umów

Uczestnicy kończącego się projektu RPO (grupa na piętrze, na 15 dzieci) proszeni są do zgłaszania si...

Informacja dla Rodziców dzieci RPO wracających od 13.07.2020

Drodzy Rodzice, przypominam, że w dniu przyprowadzenia dziecka należy dostarczyć: oświadcze...

Komunikat dla uczestników projektów RPO

KOMUNIKAT z dnia 07.07.2020 DOTYCZĄCY UCZESTNIKÓW PROJEKTÓW RPO WZ 2014-2020 W ZWIĄZKU Z PEŁNYM WZNO...

Zaświadczenia o zatrudnieniu – grupy RPO

Przypominam o terminowym dostarczaniu zaświadczeń o zatrudnieniu między 1 a 10 dniem każdego miesią...

Wznowienie pracy specjalistów na grupie 2 RPO

Informuję, że od lipca 2020 na grupie 2 RPO wznowili pracę specjaliści: logopeda psycholog...