Zawieszenie grupy 1A i 1B od 14 do 22.01.2021r. (COVID- 19)

Środa, 13 Styczeń 2021
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szczecinie w związku z ujawnieniem zakażenia SARS-CoV-2 u pracownika z grupy 1 informuje, że
dzieci  z grupy 1A i 1B obecne w żłobku w dniu 12.01.2021r.  podlegają obowiązkowej kwarantannie na podstawie art. 34 ust. 2 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. 2020 poz. 1845) w terminie od 14.01.2021 r. do 22.01.2021 r. Pozostałe dzieci (z grupy 1A, 1B ) w związku z zawieszeniem grupy również nie uczęszczają na zajęcia.

Wszystkie dzieci objęte kwarantanną zostały zgłoszone przez Dyrektora Żłobka nr 3 do Państwowego Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego. Rodzice nie wypełniają formularzy.