Rekrutacja do żłobka Wrzesień 2023

Wtorek, 18 Kwiecień 2023
Drodzy rodzice dzieci nowo przyjętych do żłobka od Września 2023 roku.
 
Informację o wstępnym przyjęciu będą dostępne w elektronicznym systemie naboru od 15.05.2023.
Po uzyskaniu informacji o wstępnym przyjęciu z systemu naborowego, rodzic ma obowiązek skontaktowania się z placówką, w celu potwierdzenia chęci objęcia opieką nad dzieckiem przez żłobek.
Zgłoszenia dokumentów przyjmowane będą do 26.05.2023 roku do godziny 14.00.