Żłobki zastępcze- sierpień

Poniedziałek, 15 Maj 2023
Drodzy Rodzice,
Przypominam, że w sierpniu 2023r. żłobek  "Uszatek" będzie zamknięty. 
Podania o żłobek zastępczy mogą składać rodzice, którzy nie mają możliwości skorzystać z urlopu wypoczynkowego w tym czasie( sierpień).
Ze żłobka zastępczego można skorzystać maksymalnie przez okres 2 tygodni (10 dni roboczych).
Podania należy złożyć do dyrektora żłobka nr 3 w  terminie maksymalnie od 1 do 9 czerwca 2023r. (nie ma gotowych wzorów podań, każdy pisze podanie indywidualnie).
W podaniu należy podać termin przebywania w żłobku zastępczym. Do podania  należy dołączyć zaświadczenia obojga rodziców z zakładu pracy potwierdzające brak możliwości udzielenia urlopu przez pracodawcę w tym terminie.
Żłobki zastępcze przysługują tylko dzieciom rodziców czynnie pracujących (nie należy się żłobek zastępczy rodziców przebywających np. na urlopach macierzyńskich, rodzicielskich, wychowawczych, itp).
Podania bez zaświadczeń z pracy oraz doniesione po terminie nie będą rozpatrywane.