Zmiana w zgłaszaniu nieobecności dziecka

Czwartek, 20 Lipiec 2023
UWAGA!!

Zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Szczecin nr LI/1390/23 z dn. 20 czerwca 2023r. nieobecność dziecka zgłaszamy najpóźniej do godz. 12:00 dnia roboczego poprzedzającego nieobecność w żłobku.
W przypadku nie zgłoszenia nieobecności lub zgłoszenia po czasie nie zostanie zwrócona stawka żywieniowa.