Aktywny Rodzic – nowe świadczenia dla rodzin

Poniedziałek, 08 Lipiec 2024
Serdecznie zapraszamy na dyżur ekspercki dotyczący nowych świadczeń dla rodzin.

Dyżur odbędzie się 13.08.2024 w godzinach 13:30 do 15:00

Od 1 października 2024 r. ruszy program Aktywny Rodzic, który wprowadza nowe świadczenia pieniężne dla rodzin.
Program ma ułatwić rodzicom pogodzenie zadań związanych z rodzicielstwem i aktywizacją zawodową.
Wnioski o świadczenia można składać do ZUS od 1 października 2024 r.
Jakie są rodzaje świadczeń Program obejmuje świadczenia:
• aktywni rodzice w pracy – nowe świadczenie,
• aktywnie w żłobku – zastąpi dofinansowanie do żłobka,
• aktywnie w domu – zastąpi rodzinny kapitał opiekuńczy.
Świadczenia z programu Aktywny Rodzic przysługują bez względu na dochód rodziny i nie podlegają egzekucji administracyjnej i komorniczej. Od świadczeń nie pobiera się zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, składek na ubezpieczenia społeczne ani składek na ubezpieczenie zdrowotne.