Rodzinny Kapitał Opiekuńczy

Szanowni Państwo!

Od 1 stycznia 2022 r. wchodzi w życie ustawa o Rodzinnym Kapitale Opiekuńczym (Dz.U. z 2021 r. poz. 2270).
Świadczenie to skierowane jest dla rodziców dzieci od pierwszego dnia miesiąca, w którym dziecko ukończyło 12 miesiąc życia, do ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym dziecko ukończyło 36 miesiąc życia na drugie i każde kolejne dziecko niezależenie od dochodu.

Dodatkowo od 1 kwietnia 2022 roku będzie można składać wnioski do ZUS o dofinansowanie na pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna.
Do opłaty za pobyt dziecka w żłobku, objętej dofinansowaniem nie będzie można wliczyć opłat za wyżywienie. Dofinansowanie do opłaty za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna będzie przysługiwać rodzicom, opiekunom prawnym, innym osobom, którym sąd powierzył sprawowanie opieki nad dzieckiem, jeżeli na dziecko nie został przyznany rodzinny kapitał opiekuńczy.
Dofinansowanie będzie przysługiwać:
•na dziecko pierwsze i jedyne w rodzinie,
• na dziecko pierwsze z rodzin, w których kolejne dziecko jest objęte rodzinnym kapitałem opiekuńczym,
• na dziecko w wieku przez ukończeniem 12 miesiąca i po ukończeniu 36 miesiąca życia.
Wnioski składacie Państwo drogą elektroniczną do ZUS. W związku z powyższym (zgodnie z art. 53 ust. 2 pkt 1 – 4 ustawy) prosimy o aktualizację danych (jeśli zmieniły się od momentu zgłoszenia dziecka w systemie nabor.pcss.pl) Zainteresowanych rodziców prosimy o zapoznanie się z Ustawą o rodzinnym kapitale opiekuńczym Ustawa z dnia 17 listopada 2021 roku o rodzinnym kapitale opiekuńczym (Dz.U. z 2021 r. poz 2270)

Więcej informacji znajdziecie Państwo na stronach: - ZUS - Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej