Dzień Muzyki

Gdzie mieszka muzyka ? 
W klawiszach i smykach,
w strunach i w dłoni,
co strun tych dotyka.